Dwy lwyfan sain yng nghalon Gogledd Cymru, o fewn cyrraedd rhwydd i rai o’r tirluniau mynyddig ac arfordirol mwyaf trawiadol yn Ewrop. Beth bynnag eich gofynion ffilmio, dyma’r cartref delfrydol i’ch cynhyrchiad.

9,500 TR SG

Llwyfan 1

Manylion y llwyfan
6,500 TR SG

Llwyfan 2

Manylion y llwyfan

EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n gwybod fod pob cynhyrchiad yn wahanol. Gyda’n profiad o’r diwydiant a’n hadnabyddiaeth ddwys o’r ardal leol, fe wnawn ni sicrhau fod popeth ar gael i sicrhau llwyddiant eich cynhyrchiad.

Gan ein partneriaid

Mae Cymru Greadigol yn falch iawn o gefnogi sefydlu’r cyfleuster stiwdio wrthsain hwn o safon uchel yng nghanol Gogledd Cymru lle mae cymaint o gynyrchiadau ffilm a theledu yn cael eu denu gan y tirweddau syfrdanol. Bydd y cyfleuster hwn yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol yn y sector ffilm a theledu gan alluogi cyfleoedd sylweddol ar gyfer datblygu gyrfa a buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Gerwyn EvansDirprwy Gyfarwyddwr, Cymru Greadigol.

Rydym ni wrth ein boddau fod gennym adnoddau gwych yma i dyfu a datblygu ein cyfres tua’r dyfodol.

Manon Lewis OwenCynhyrchydd Cyfres, Rownd a Rownd

Mae creu cyfleoedd i feithrin talent yn y sector creadigol ar draws Cymru gyfan yn flaenoriaeth allweddol i S4C ac rydym wrth ein bodd yn cefnogi’r cyfleuster gwych hwn yn Ynys Môn.

Bydd y datblygiad rhagorol hwn yn denu cynyrchiadau o safon uchel, ac edrychwn ymlaen at greu cyfleoedd yn lleol ac adeiladu ein presenoldeb hyd yn oed ymhellach yng Ngogledd Cymru.

Siân DoylePrif Weithredwr S4C

EIN PARTNERIAID

S4C
Dylan's Restaurant
Rondo Media Logo