Dwy lwyfan sain yng nghalon Gogledd Cymru, o fewn cyrraedd rhwydd i rai o’r tirluniau mynyddig ac arfordirol mwyaf trawiadol yn Ewrop. Beth bynnag eich gofynion ffilmio, dyma’r cartref delfrydol i’ch cynhyrchiad.

9,500 TR SG

Llwyfan 1

Manylion y llwyfan
6,500 TR SG

Llwyfan 2

Manylion y llwyfan

EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n gwybod fod pob cynhyrchiad yn wahanol. Gyda’n profiad o’r diwydiant a’n hadnabyddiaeth ddwys o’r ardal leol, fe wnawn ni sicrhau fod popeth ar gael i sicrhau llwyddiant eich cynhyrchiad.

Gan ein partneriaid

Mae Cymru Greadigol yn falch iawn o gefnogi sefydlu’r cyfleuster stiwdio wrthsain hwn o safon uchel yng nghanol Gogledd Cymru lle mae cymaint o gynyrchiadau ffilm a theledu yn cael eu denu gan y tirweddau syfrdanol. Bydd y cyfleuster hwn yn gatalydd ar gyfer buddsoddiad yn y dyfodol yn y sector ffilm a theledu gan alluogi cyfleoedd sylweddol ar gyfer datblygu gyrfa a buddsoddi yng Ngogledd Cymru.

Gerwyn EvansDirprwy Gyfarwyddwr, Cymru Greadigol.

Rydym ni wrth ein boddau fod gennym adnoddau gwych yma i dyfu a datblygu ein cyfres tua’r dyfodol.

Manon Lewis OwenCynhyrchydd Cyfres, Rownd a Rownd

Mae creu cyfleoedd i feithrin talent yn y sector creadigol ar draws Cymru gyfan yn flaenoriaeth allweddol i S4C ac rydym wrth ein bodd yn cefnogi’r cyfleuster gwych hwn yn Ynys Môn.

Bydd y datblygiad rhagorol hwn yn denu cynyrchiadau o safon uchel, ac edrychwn ymlaen at greu cyfleoedd yn lleol ac adeiladu ein presenoldeb hyd yn oed ymhellach yng Ngogledd Cymru.

Siân DoylePrif Weithredwr S4C

EIN PARTNERIAID