Gwasanaethau Ategol

Ar Y Lot

EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n gwybod fod pob cynhyrchiad yn wahanol. Gyda’n profiad o’r diwydiant a’n hadnabyddiaeth ddwys o’r ardal leol, fe wnawn ni sicrhau fod popeth ar gael i sicrhau llwyddiant eich cynhyrchiad.

Colur

Ystafell llawn golau naturiol gyda sinciau, drychau a phopeth y byddech chi’n ei ddisgwyl mewn stiwdio broffesiynol.

Colur

 

Dŵr

Storio

Sinc

 

Cawod

 Band llydan cyflym, diogel.

Linc byw i’r stiwdio

Gwisgoedd

Mae gennym ni 1,438 TR SG o ofod gwisgoedd. Gallwch hyd yn oed gael defnydd o’r cannoedd o wisgoedd sydd gennym yma eisoes.

Gwisgoedd

 

Dŵr

Storio

Sinc

Peiriannau golchi

Peiriannau sychu

 

Cawod

Ystafelloedd newid

 Band llydan cyflym, diogel.

Linc byw i’r stiwdio

Ystafell Werdd

Mae ganddo ni Ystafell Werdd 600 TR SG cyfforddus hefo’r coffi gorau wedi’i rostio yn lleol. Mae o’n fan perffaith i ymlacio, mwynhau panad bach a chael ennyd oddi wrth brysurdeb y dydd.

Ystafell Werdd

 

Y coffi GORAU

Tê rhydd

Dŵr

Storio

Sinc

 

Band llydan cyflym, diogel

  Linc byw i’r stiwdio

Oergell

Ailgylchu

Cadeiriau cyfforddus a soffas

Gweithdai

3,447 TR SG

Dau weithdy ar wahân gyda phŵer, dŵr a wifi cyflym. Asgwrn cefn unrhyw gynhyrchiad, gan roi’r hyblygrwydd i chi adeiladu a storio.

Manylion Y Gweithdai

Hyd: 30.68m / 100.65ft

Llêd: 10.43m / 34.21ft

Uchder: 5.46m / 17.91ft

Arwynebedd Llawr: 3,447 SQ FT

Agoriad Drws Doc: 3.5m / 11.48ft

Cynllun Llawr

Am Ein Gweithdai

 

Band llydan cyflym, diogel

Storio

Dŵr

 

Drws uchder llawn.

Safle caeëdig, diogel.

Digonedd o le parcio.

Stiwdios Rhithwir

Mae partneriaeth gyffrous Stiwdio Ffilm Aria gyda’r arloeswyr cynhyrchu On-Set Facilities yn mynd i alluogi cynhyrchu ffilmiau trwy ymgorffori’r opsiwn o dechnoleg gynhyrchu rhithwir aroesol yn adnodd stiwdio 9,500 troedfedd sgwar diweddaraf Cymru.

Swyddfa Gynhyrchu

Swyddfeydd cynhyrchu modern eang. Yr hwb perffaith i yrru eich prosiect yn ei flaen.

Manylion Swyddfa Gynhyrchu

1 =  3m x 3.46m

2 =  3.46m x 3.83m

3 =  2.69m x 2.35m

4 =  3.09m x 2.35m

5 =  8.16m x 11.15m

Cynllun Llawr

Swyddfa 2

Swyddfeydd cynhyrchu llawn offer i yrru eich prosiect yn ei flaen

Manyion Swyddfa 2

Hyd: 9.78

Llêd: 6.05m

Uchder: 3m

Arwynebedd Llawr: 644SQ FT

Cynllun Llawr

Llogi Offer

Beth bynnag fo’ch anghenion, mae gennym ni’r modd i’ch helpu. O lensys, i oleuadau, i beiriannau scissor-lift, gallwn sicrhau bod gennych chi bopeth sydd ei angen arnoch i gadw’r cynhyrchiad fynd.

Criwio

Gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r gweithiwr proffesiynol cywir yn y diwydiant yn yr ardal leol. Gyda chyfeiriadur manwl o’r holl weithwyr proffesiynol profiadol lleol, rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a chyfleoedd trwy ein rhaglen Academi ARIA ochr yn ochr â’n partneriaid Screen Alliance Wales, Screen Skills a Phrifysgol Bangor. Rydym wedi ymrwymo i feithrin talent a llunio diwydiant blaengar, cynhwysol.

Lleoliadau

Da’ ni’n adnabod pob cildraeth a chwarel a gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r lleoliad perffaith. Da ni wedi cynhyrchu miloedd o oriau o gynnwys yma a gallwn eich helpu i ddod o hyd i’ch cornel saethu odidog ac unigryw eich hunain yma yng ngogledd Cymru.

Arlwyo

Rydym yn falch o gynnig amrywiaeth o opsiynau arlwyo ochr yn ochr â’n partner arlwyo Dylan’s. Gan ddefnyddio dim ond y cynnyrch Cymreig lleol gorau o ffynonellau cynaliadwy, bydd eu bwydlen flasus yn tanio’ch cynhyrchiad gydag offrymau iach i weddu i’ch holl ofynion dietegol ac alergedd.

Cynaliadwy-edd

RYDYM YN GOFALU AM EIN CLEIENTIAID, AC RYDYM YN GOFALU AM EIN AMGYLCHEDD.

Mae byw a gweithio mewn ardal mor brydferth yn ein gwneud ni’n ofalus iawn o’n amgylchedd. Mae troedio’n feddal wrth galon popeth a wnawn ac rydym yn llwyr gefnogi egwyddorion y Safon Cynaliadwyedd Stiwdio.

Ymholiadau

Manyldebau