Llwyfan 1

9500 TR SG

YNGHYLCH LLWYFAN 1

  Llwyfan gwrthsain lawn.

  Capasiti digonol ar gyfer rig goleuo.

  Band llydan cyflym, diogel.

  Llawr concrit, llyfn.

  System Powerlock i ddosbarthu trydan.

  Drws gwrthsain uchder llawn.

  Agorfeydd gwrthsain i’r tu allan.

  Safle caeëdig, diogel.

  Digonedd o le parcio.

  Allfeydd trydan ar gyfer unedau symudol.

Manylion Llwyfan 1

Hyd: 29 M / 95 TR

Lled: 27.5 M / 90 TR

Uchder: 6 M i 9 M / 20 TR i 29 TR

Arwynebedd Llawr: 9,500 TR SG

Agoriad Drws Doc: 3.60 M x 3.60 M / 12 TR x 12 TR

Lefel Gwrthsain: 60 db

Cynllun Llawr

Ymholiadau

Manylebau

EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n gwybod fod pob cynhyrchiad yn wahanol. Gyda’n profiad o’r diwydiant a’n hadnabyddiaeth ddwys o’r ardal leol, fe wnawn ni sicrhau fod popeth ar gael i sicrhau llwyddiant eich cynhyrchiad.