Llwyfan 2

6500 TR SG

Stage 2 Studio

YNGHYLCH LLWYFAN 2

  Llwyfan gwrthsain lawn

  Allfeydd trydan 16A, 32A a 3Rhan

  Llawr concrit, llyfn

  Drws gwrthsain uchder llawn

  Band llydan cyflym, diogel

  Safle caeëdig, diogel

  Digonedd o le parcio

  Allfeydd trydan ar gyfer unedau symudol

Manylion Llwyfan 2

Hyd: 20 M / 65 TR

Lled: 30 M / 98 TR

Uchder: 4.5 M / 15 TR

Arwynebedd Llawr: 9,500 TR SG

Agoriad Drws Doc: 3.6 M x 3.6 M / 12 TR x 12 TR

Lefel Gwrthsain : 60db

Cynllun Llawr

Ymholiadau

Manylebau

EIN GWASANAETHAU

Rydym ni’n gwybod fod pob cynhyrchiad yn wahanol. Gyda’n profiad o’r diwydiant a’n hadnabyddiaeth ddwys o’r ardal leol, fe wnawn ni sicrhau fod popeth ar gael i sicrhau llwyddiant eich cynhyrchiad.