Two acoustic stages

20000 sq foot

All ancillary services

Set in outstanding natural beauty

Opening Autumn 2022

Dau lwyfan acwstig

20000 troedfedd sgwâr

Pob gwasanaeth ategol

Mewn ardal o harddwch eithriadol

Yn agor Hydref 2022

Aria Film Studios

Two fully soundproofed, acoustic Film and Television stages set amidst the remote mountains, quarries, and vast beaches of North Wales. Serviced with offices, workshops and all the ancillary needs a filming unit would need, ARIA is the perfect base for film crews looking to work in an area with unique locations and an atmosphere you’ll not find anywhere else : Isolated churches, vibrant seaside towns, industrial harbours and all the outstanding natural beauty you’ll ever need – from the surging waters of the Menai Straits to the the peak of Mount Snowdon; it’s all within a stone’s throw.

The first-rate studio facilities at ARIA perfectly complement the stunning surroundings and allows film companies to be based entirely in the area, allowing you to take full advantage of the workforce, hospitality and recreational pursuits of Anglesey and the Snowdonia National Park. ARIA : Let us show you a different way to work and play.

Dau lwyfan Ffilm a Theledu acwstig wedi’u gosod yng nghanol mynyddoedd anghysbell, chwareli, a thraethau eang Gogledd Cymru. Gyda swyddfeydd, gweithdai a’r holl anghenion ategol y byddai eu hangen ar uned ffilmio, mae ARIA yn ganolfan berffaith ar gyfer criwiau ffilmio sy’n edrych i weithio mewn ardal gyda lleoliadau unigryw ac awyrgylch na fyddwch yn dod o hyd iddo yn unman arall : Eglwysi diarffordd, trefi glan môr bywiog , harbyrau diwydiannol a’r holl harddwch naturiol eithriadol y bydd ei angen arnoch – o ddyfroedd berw y Fenai i gopa’r Wyddfa; mae’r cyfan o fewn tafliad carreg.

Mae’r cyfleusterau stiwdio gwych yn ARIA yn ategu prydferthwch yr ardal yn berffaith ac yn caniatáu i gwmnïau ffilm leoli’u hunain yn gyfan gwbl yn yr ardal, gan ganiatáu i chi fanteisio’n llawn ar weithlu, lletygarwch a gweithgareddau hamdden Ynys Môn a Pharc Cenedlaethol Eryri. ARIA : Ffordd wahanol o weithio a chwarae.

The Film Studio with a difference | Ffordd wahanol o weithio

Register my interest | I fynegi diddordeb